Dodatki

Wszystkie konta shell, seedbox, Linux VNC, Windows RDP/AV korzystają ze współdzielonego adresu IP z innymi użytkownikami.

Prywatny adres IP to usługa umożliwiająca przypisane prywatnego adresu IP dla jednego konta.

Użycie prywatnego adresu IP w systemie Windows będzie możliwe tylko w okreslonych programach, takich jak:
Chrome, File & Image Uploader.

Ze względu na ograniczenie programowe nie będzie możliwe użycie go w JDownloaderze, pozostałe aplikacje nie zostały jeszcze przetestowane.

Zostanie utworzony specjalny skrót do danego programu który umożliwi uruchomienie aplikacji z wymuszeniem uruchomienia na innym adresie IP niż głowy adres IP serwera.

W systemach Linux te ograniczenia nie występują.

Po złożeniu zamówienia, we szczegółach wskaż do którego konta chcesz przypisać dodatkowy adres IP (podając nazwę użytkownika oraz adres serwera).

Instalacja dodatkowego adresu IP może zając do 24 godzin.
Prywatny adres IP

Zamów prywatny adres IP dla swojego konta.