Warunki korzystania z usługi

Regulamin

Regulamin kont VNC i RDP.

1. Użytkownikowi zabrania się udostępniać swoje konto osobie trzeciej.

2. Użytkownikowi zabrania się:
a) Uruchamiać niestandardowych programów na koncie bez zgody administratora.
b) Uruchamiać serwerów gier, team speak itd. bez zgody administratora.
c) Używać konta do pobierania i wysyłania plików z i do publicznych trackerów torrent takich jak: torrenty.org, piratebay.org oraz innych.
d) Uruchamiać więcej niż jedną aplikację Chomikbox.
e) Używać przeglądarki do otwierania stron generujących sztyczny ruch.
f) Działać na szkodę serwera.
g) Zabronione jest notoryczne nadużywanie przepustowości oraz zasobów sprzętowych serwera.
h) Używać programów do edycji plików wideo.

3. Ilość transferu wysyłanego w ofercie RDP i7/32GB / 1000 Mbps / FULL SSD jest bez limitu, jednakże nie jest dozwolone nadużywanie przepustowości w dużym przedziale czasu.
Użytkownik nie może wykorzystywać całej przepustowośći na serwerze w jednolitym czasie przekraczającym 3 godziny, czyli jeśli użytkownik ustawił duża kolejkę plików do wysyłania, ktorej łączny czas wysyłania przekracza 3 godziny i wykorzystuje 75% całkowitej przepustowości danej oferty, nie jest to dozwolone. Użytkownik powinien ustawić w takim wypadku mniejsze kolejki tak aby czas wysyłania każdej z nich nie przekraczał trzech godzin z odstępem minimum 30 minut między kolejnymi kolejkami plików.

4. Ustawienia limitów w programach wysyłajacych i pobierających:
a) W programie Chomikbox maksymalna dozwolona ilość jednocześnie wysyłanych plików to 10 a pobieranych to 5.
b) W programie File & Image Uploader maksymalna dozwolona ilość jednocześnie wysyłanych plików to 10.
c) W programie JDownloader maksymalna dozwolona ilość jednocześnie pobieranych plików to 5, w tym każdy plik nie może mieć wiecej jak 4 połączenia.
d) W klientach FTP (FileZilla, gftp i innych) maksymalna dozwolona ilość jednocześnie wysyłanych plików to 5.
e) W przypadku pobierania plików przez przeglądarkę nie należy przekraczać 10 plikow jednocześnie zapisujących.
f) W przypadku wysyłania plików przez przeglądarkę nie należy jednocześnie ładować więcej niż 10 plików jeśli hosting na który są wysyłane pliki nie kolejkuje ich. 
Zwiększenie limitu lub całkowite usunięcie go z ustawień programów jest traktowane jako złamanie regulaminu.

5. WinRAR i inne programy archiwizujące:
a) Należy zawszę używać metode kompresji "bez kompresji".
b) Nie należy uruchamiać więcej niż jedną kopie programu WinRAR jednocześnie pracujących, każdy program ma ustawioną opcję "Czekaj na zakończenie innych kopii WinRAR" która kolejkuje zadania, każde następne zadanie kompresji/dekompresji pliku rozpocznie się automatycznie po zakończeniu poprzedniej.

6. Użytkownikowi przysługuje rekompestata w postaci przedłużenia ważności konta shell w przypadku niedostępności konta shell z winy userki serwera o ilość czasu w którym konto shell użytkownika nie bylo dostępne bądz uniemożliwiało pracę na nim.

7. Usługodawca nie zwraca całkowitej bądź częściowej opłaty za konto gdy użytkownik nagminnie łamał regulamin a jego konto zostało usunięte mimo wysyłanych upomnień. Usługodawca nie zwraca opłaty także gdy użytkownik rezygnuje z korzystania ze swojego konta argumentując swoją decyzje czynnikami niezależnymi od usługodawcy takimi jak: 
a) Gdy użytkownik po zakupie konta stracił możliwość używania jego z powodu braku dostępu do Internetu bądź innemu który uniemożliwia użytkownikowi nawiązanie połączenia z kontem.
b) Gdy użytkownik stracił możliwość wygodnego korzystania ze swojego konta gdy jego łącze internetowe uległo pogorszeniu jakości połączenia z kontem z przyczyn niezależnych od usługodawcy, które doprowadziło do niekomfortowej pracy na koncie shell.
c) Gdy użytkownik po zakupie konta zaprzestał używania go do celów w którym go zakupił.
d) Gdy użytkownik stracił możliwość używania go do swoich celów z przyczyn niezależnych od usługodawcy takimi jak: strona bądź innych host z którym użytkownik nawiązywał połączenia lub wymieniał dane używając konta shell został wyłączony lub stracił swoją funkcjonalność.

8.
a) Usługodawca może odmówić przedłużenia usługi bez podania przyczyny w dowolnym momencie.
b) Usługodawca może zawiesić usługę w dowolnym momencie bez podania przyczyny zwracając należność za niewykorzystany czas.


9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca jest w stanie zagwarantować maksymalną prędkość wysyłania i pobierania pliku tylko wtedy jeśli host docelowy / źródłowy z którym nawiązane jest połączenie także jest w stanie zapewnić maksymalną przepustowość.

10. Za złamanie regulaminu po raz pierwszy użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, za drugim razem konto zostaje zablokowane na 24 godziny, za trzecim razem konto zostaje usunięte bez zwrotu opłaty.


Regulamin kont RDP z konwersją wideo.


1. Wszystkie powyższe punkty z regulaminu Kont VNC i RDP

2. Ustawienia programów do edycji wideo.
a) Maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów to 1.
b) Nie należy ustawiać priorytetu wyższego niż normalny we wszystkich programach konwertujacych.

3. Limity czasu pracy programów do edycji wideo.
a) Nie należy ustawiać programów konwertujących wideo które pracują dłużej niż 5 godzin dziennie przy wykorzystaniu czasu procesora powyżej 15%, limit czasu 5 godzin dziennie może być tylko przekroczony za dodatkową opłata x2 cena konta.


Regulamin kont torrent seedbox.

1. Użytkownikowi zabrania się udostępniać swoje konto osobie trzeciej.

2. Użytkownikowi zabrania się:
a) Uruchamiać niestandardowych programów na koncie bez zgody administratora.
b) Uruchamiać serwerów gier, team speak itd. bez zgody administratora.
c) Używać konta torrent do pobierania i wysyłania plików z i do publicznych trackerów torrent takich jak: torrenty.org, piratebay.org oraz innych.
d) Działać na szkodę serwera.

3. Użytkownikowi przysługuje rekompestata w postaci przedłużenia ważności konta torrent w przypadku niedostępności konta torrent z winy userki serwera o ilość czasu w którym konto torrent użytkownika nie bylo dostępne bądz uniemożliwiało pracę na nim.

4. Usługodawca nie zwraca całkowitej bądź częściowej opłaty za konto gdy użytkownik nagminnie łamał regulamin a jego konto zostało usunięte mimo wysyłanych upomnień. Usługodawca nie zwraca opłaty także gdy użytkownik rezygnuje z korzystania ze swojego konta argumentując swoją decyzje czynnikami niezależnymi od usługodawcy takimi jak:
a) Gdy użytkownik po zakupie konta stracił możliwość używania jego z powodu braku dostępu do Internetu bądź innemu który uniemożliwia użytkownikowi nawiązanie połączenia z kontem.
b) Gdy użytkownik stracił możliwość wygodnego korzystania ze swojego konta gdy jego łącze internetowe uległo pogorszeniu jakości połączenia z kontem z przyczyn niezależnych od usługodawcy, które doprowadziło do niekomfortowej pracy na koncie shell.
c) Gdy użytkownik po zakupie konta zaprzestał używania go do celów w którym go zakupił.
d) Gdy użytkownik stracił możliwość używania go do swoich celów z przyczyn niezależnych od usługodawcy takimi jak: strona bądź innych host z którym użytkownik nawiązywał połączenia lub wymieniał dane używając konta shell został wyłączony lub stracił swoją funkcjonalność.


5.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca jest w stanie zagwarantować maksymalną prędkość wysyłania i pobierania pliku tylko wtedy jeśli host docelowy / źródłowy z którym nawiązane jest połączenie także jest w stanie zapewnić maksymalną przepustowość.

6. Za złamanie regulaminu po raz pierwszy użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, za drugim razem konto zostaje zablokowane na 24 godziny, za trzecim razem konto zostaje usunięte bez zwrotu opłaty.