Artykuły

 Klient FTP na koncie shell w trybie graficznym (VNC)

Dostępne usługi: Pulpit Zdalny Windows RDP, FTP + TLS/SSL Programy instalowane...

 Klient FTP na koncie shell w trybie tekstowym (SSH)

Midnight Commander program do zarządzania plikami i katalogami w systemach uniksowych....

 Kolejka plików w gFTP kliencie FTP

Kolejkowanie plików w gFTP, wysyłanie na wiele serwerów w jednej kolejce, w jednym oknie.Najpierw...

 Kopiowanie zawartości schowka między pulpitami - VNC config

VNC config - mała aplikacja która służy do umożliwienia kopiowania zawartości schowka miedzy...

 Logowanie na konto shell (SSH) przy użyciu klucza bez podawania hasła

Logowanie na konto shell (SSH) przy użyciu klucza bez podawania hasła w celu utworzenia serwera...

 Pobieranie plików za pomocą ChomikBoxa wersja Linux Debian 8 Jessie

Pobieranie plików za pomocą ChomikBoxa w systemie Linux Debian 8 Jessie działa tylko z...

 Połączenie się ze zdalnym pulpitem x2go

X2go to oprogramowanie pulpitu zdalnego które korzysta ze zmodyfikowanego protkołu NX3...

 Połączenie się ze zdalnym pulpitem x2go z wykorzystaniem klucza

Użycie klucza umożliwia połączenie się ze zdalnym pulpitem X2go bez potrzeby wprowadzania...

 Przyśpieszanie odświeżania obrazu VNC kosztem jakości

Jeśli chcesz przyśpieszyć odswieżanie obrazu do maksimum, możesz to zrobić za pomocą klienta...

 RAR i UNRAR w konsoli

RAR w konsoli działa tak samo jak WinRAR.Wypakowywanie plików.Logujemy się za pomacą Putty...

 Restartowanie VNC i zmiana rozmiaru pulpitu

Restartowanie konta VNC i zmiana rozmiaru pulpitu VNC za pomocą skrótów klawiaturowych....

 Rozwiązywanie problemów z prawidłowym działaniem konta

Jdownloader Problem: Jdownloader nie chce się uruchomić. Przyczyna 1: Brak wolnego miejsca na...

 Szybkie tworzenie screenów z wielu plików wideo za pomocą movie thumbnailer (mtn)

Szybkie tworzenie screenów z wielu plików wideo za pomocą jednego polecenia z wykorzystaniem...

 Tworzenie screenów z pliku video, pojedynczego zrzutu i kilku klatek zapisanych do pliku.

Tworzenie pliku ze screenami z kilkoma klatkami w jednym pliku za pomocą programu SMPlayer.Z...

 Zakładki w gFTP kliencie FTP

Tworzenie zakładek czyli zapisywanie danych połączeniowych do serwerów w gFTP.Aby zapisać...

 rTorrent

rTorrent jest tekstowym (uruchamianym w konsoli / terminalu) klientem sieci BitTorrent.Jak...

 Łączenie z kontem Shell poprzez SSH

Pobierz program PuTTY. Kliknij TU aby pobraćUruchom program PuTTY, ujrzysz jego okno. W...

 Łączenie z kontem Shell poprzez VNC

Konto Shell z VNC posiada możliwość graficznej pracy na koncie, podobnej do zwykłej pracy na...

 Łączenie z kontem Shell poprzez VNC bez wpisywania hasła

Aby połaczyć się z kontem shell VNC bez wpisywania hasła i adresu należy utworzyć plik...

 Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS/SSH

Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS uruchomionym...