Łączenie z kontem Shell poprzez VNC

Konto Shell z VNC posiada możliwość graficznej pracy na koncie, podobnej do zwykłej pracy na własnym komputrzerze, są ikony skrótów poprzez które można uruchomić programy, oraz dostępny jest terminal (konsola) do uruchamiania programów konsolowych.

Aby połaczyć się z kontem Shell z VNC należy pobrać klienta VNC: tightvnc viewer, realvnc itd.

Kliknij TU aby pobrać TightVNC Viewer

Uruchom Instalator programu TightVNC.

vnc-1 

Przyciskiem Next przejdź do kroku Choose Setup Type i wybierz typ Custom.

vnc-2  

W następnym kroku odznacz komponent TightVNC Server ponieważ do łączenia się z kontem jest zbędny i wymaga podstawowej konfiguracji serwera VNC z którą użytkownicy maja klopoty, tak jak poniższym obrazie.

 vnc-3

Tak jak na poniższym obrazie powinny być wybrane komponenty programu.

 vnc-4

Przejdź do następnego kroku.

 vnc-5

Kliknij w przycisk Install aby zainstalować program.

 vnc-6

Po instalacji, program jest gotowy do połączenia z kontem shell.

Uruchom program TightVNC Viewer, w polu Remote Host wpisz adres do VNC w postacji: adres.ip:port

vnc-7

Przed połączeniem można wybrać jakość obrazu VNC:
niższa jakość = szybsze odświeżanie, wysoka jakość = wolniejsze odświeżanie
W tym celu przed połączeniem kliknij w przycisk Options... 

Zaznaczenie pola 256 colors (less traffic) (jak na poniższym obrazku) sprawi że zostaniesz połączony z kontem shell z niższą jakością obrazu a szybszym odświeżaniem jego, odznaczenie tej opcji spowoduje analogicznie lepszą jakość obrazu ale wolniejsze odświeżanie jego.

vnc-8 

Wygląd okna VNC w niższej jakości obrazu a szybszym odświeżaniem jego. 
{gallery}vnc3,gap_v=5{/gallery}


Wygląd okna VNC w wysokiej jakości obrazu a wolniejszym odświeżaniem jego.  {gallery}vnc4,gap_v=5{/gallery}

Jak widać różnica między niską jakością o wysoką jest prawie nie odczuwalna poza innymi kolorami, dlatego zaleca się aby użytkownicy którzy maja problem z szybkością odświeżania obrazu wybrali niższą jakość w celu przyśpieszenia jego odświeżania. 

Jeśli chcesz łączyć się z kontem shell bez wpisywania hasła i adresu, stwórz plik połączeniowy, jak stworzyć taki plik opisano na tej stronie

 

  • Email, SSL
  • 2 Users Found This Useful
Czy ten artykuł był pomocny?

Related Articles

Restartowanie VNC i zmiana rozmiaru pulpitu

Restartowanie konta VNC i zmiana rozmiaru pulpitu VNC za pomocą skrótów klawiaturowych....

Przyśpieszanie odświeżania obrazu VNC kosztem jakości

Jeśli chcesz przyśpieszyć odswieżanie obrazu do maksimum, możesz to zrobić za pomocą klienta...

Łączenie z kontem Shell poprzez VNC bez wpisywania hasła

Aby połaczyć się z kontem shell VNC bez wpisywania hasła i adresu należy utworzyć plik...

Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS/SSH

Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS uruchomionym...

Kopiowanie zawartości schowka między pulpitami - VNC config

VNC config - mała aplikacja która służy do umożliwienia kopiowania zawartości schowka miedzy...