rTorrent

rTorrent jest tekstowym (uruchamianym w konsoli / terminalu) klientem sieci BitTorrent.

Jak uruchomic lub wywołać już uruchomionego rtorrenta w konsoli?
Z menu Aplikacje wybierz Akcesoria, wybierz Terminal.
Uruchomi się okno konsoli / terminalu.
Wpisz polecenie:
a) jeśli rtorrent nie jest uruchomiony w screenie, wpisz: rtorrent (enter)
b) jeśli rtorrent jest uruchomiony w screen'ie, nalezy wywołać jego okno poleceniem: screen -r rtorrent (enter)

Zamykanie rtorrenta.
UWAGA! należy w poprawny sposób zamknąć rtorrenta ponieważ niepoprawne zamknięcie spowoduje uniemożliwienie ponownego uruchomienia programu.
a) jeśli rtorrent nie jest uruchomiony w screenie: skrót, ctrl + Q
b) jeśli rtorrent jest uruchomiony w screenie: skrót, ctrl + A, potem klawisz D (pojawi się napis: [detached], oznacza to ze rtorrent nie został zamknięty tylko został odłączony od terminalu i nadal działa w tle, czyli pobiera i seeduje.)

Dodawanie torrentów.
Wystarczy plik  .torrent wrzucić do katalogu pliki_ziarna na serwerze, a rtorrent sam go wykryje i rozpocznie pobierania torrenta.

Usuwanie i zatrzymywanie torrentów w rTorrencie. UWAGA!!! nie należy usuwać plików *.torrent z katalogu pliki_ziarna!!!
Wybierz pozycję do usunięcia, strzałkami góra / dól, pojawią się przy niej trzy gwiazdki, użycie skrótu ctrl + D (jeden raz) spowoduje zatrzymanie pozycji, ponownie użycie skrótu ctrl + D spowoduje usuniecie zadania torrenta (dane pobrane nie zostaną usunięte).

Wznawianie zatrzymanego torrenta. UWAGA! w przypadku gdy rtorrent jest uruchomiony w screenie, nalezy przed wywołaniem rtorrenta wykonac dwa polecenie:
stty stop undef (enter)
stty start undef (enter)
Wybierz pozycję do wznowienia, strzałkami góra / dół, pojawią się przy niej trzy gwiazdki, użycie skrótu ctrl + S (jeden raz) spowoduje wznowienie torrenta.

Zmiana limitu pobierania / wysyłania:
a, s, d - Zwiększa limit wysyłania o 1, 5, 50 KB/s
z, x, c - Zmniejsza limit wysyłania o 1, 5, 50 KB/s
A, S, D - Zwiększa limit pobierania o 1, 5, 50 KB/s
Z, X, C - Zmniejsza limit pobierania o 1, 5, 50 KB/s
Throttle off/off oznacza bez limitu

(strzałki)
góra, dół - wybieramy element (torrent)
lewo - powrót do poprzedniego ekranu
prawo - przejść do wybranego elementu z listy

+, - - zmienia priorytet torrenta/pliku: normalny, wysoki, off - niepobierany

Widok klawisze numeryczne:
1 - wyswietla Wszystkie torrenty
2 - wyswietla Wszystkie torrenty, posortowane wg nazwy
3 - wyswietla Uruchomione torrenty
4 - wyswietla Zatrzymane torrenty
5 - wyswietla Pobrane torrenty
6 - wyswietla Pobierane torrenty
7 - wyswietla Hashowane torrenty
8 - wyswietla Seedowane torrenty
  • Email, SSL
  • 1 Users Found This Useful
Czy ten artykuł był pomocny?

Related Articles

Łączenie z kontem Shell poprzez VNC

Konto Shell z VNC posiada możliwość graficznej pracy na koncie, podobnej do zwykłej pracy na...

Restartowanie VNC i zmiana rozmiaru pulpitu

Restartowanie konta VNC i zmiana rozmiaru pulpitu VNC za pomocą skrótów klawiaturowych....

Przyśpieszanie odświeżania obrazu VNC kosztem jakości

Jeśli chcesz przyśpieszyć odswieżanie obrazu do maksimum, możesz to zrobić za pomocą klienta...

Łączenie z kontem Shell poprzez VNC bez wpisywania hasła

Aby połaczyć się z kontem shell VNC bez wpisywania hasła i adresu należy utworzyć plik...

Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS/SSH

Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS uruchomionym...