Restartowanie VNC i zmiana rozmiaru pulpitu

Restartowanie konta VNC i zmiana rozmiaru pulpitu VNC za pomocą skrótów klawiaturowych. 

Restartowanie pulpitu VNC jest przydatne gdy pulpitu uległ zawieszeniu, nie można wykonać zadnej operacji w oknie VNC, można także zrestartować VNC jeśli których z programów uległ zawieszeniu.

Zrestartowanie VNC powoduje wyłączenie pulpitu, unicestwienie wszystkich procesów a potem ponownie uruchomienie VNC.

Aby zrestartować VNC należy najpierw połączyc sie z kontem, następnie użyc kombinacji klawiszy:
CTRL + ALT + END lub CTRL + ALT + DELETE
W przypadku użycia klawiszy CTRL + ALT + DELETE nie będzie można wykonać tej operacji ponieważ ten skrót jest przypisany do systemu Windows klienta, dlatego należy użyć przycisku w kliencie VNC który wysyła skrót CTRL + ALT + DELETE, jego ikona jest w górnym pasku programu:

 ctrlaltdelete


Po wysłaniu sygnału pojawi się okno z postępem restartowania VNC, można je anulować, wtedy akcja zostanie przerwana.

restartvnc


Zmianę rozmiaru pulpitu VNC można wykonać kombinacją klawiszy:
CTRL + ALT + INSERT lub CTRL + ESC
W przypadku użycia klawiszy CTRL + ESC nie będzie można wykonać tej operacji ponieważ ten skrót jest przypisany do systemu Windows klienta, dlatego należy użyć przycisku w kliencie VNC który wysyła skrót CTRL + ESC, jego ikona jest w górnym pasku programu obok przycisku do sygnału CTRL + ALT + DELETE:

ctrlesc

Po wysłaniu sygnału pojawi się okno z ustawieniem rozdzielczośći, należy wpisać rozdzielczość pulpitu w postaci:
SZEROKOŚĆxWYSOKOŚĆ, domyślnie to 1024x768.

vncresize

Po zaakceptowaniu wpisanej rozdzielczości pojawi się okno z postępem restartowania, można je anulować wtedy akcja zostanie przerwana.

restartvnc
  • Email, SSL
  • 0 Users Found This Useful
Czy ten artykuł był pomocny?

Related Articles

Łączenie z kontem Shell poprzez VNC

Konto Shell z VNC posiada możliwość graficznej pracy na koncie, podobnej do zwykłej pracy na...

Przyśpieszanie odświeżania obrazu VNC kosztem jakości

Jeśli chcesz przyśpieszyć odswieżanie obrazu do maksimum, możesz to zrobić za pomocą klienta...

Łączenie z kontem Shell poprzez VNC bez wpisywania hasła

Aby połaczyć się z kontem shell VNC bez wpisywania hasła i adresu należy utworzyć plik...

Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS/SSH

Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS uruchomionym...

Kopiowanie zawartości schowka między pulpitami - VNC config

VNC config - mała aplikacja która służy do umożliwienia kopiowania zawartości schowka miedzy...