Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS/SSH

Łączenie z kontem shell poprzez VNC z wykorzystaniem serwera pośredniczącego SOCKS uruchomionym na zewnetrznym koncie SSH z zaszyfrowanym połączeniem.

Serwer pośredniczący SOCKS umożliwia zaszyfrowanie połączenie między klientem a serwerem.

Do połączenia należy zainstalować klient VNC RealVNC oraz pobrać klienta SSH Putty. Potrzebne jest także konto SSH utworzone na innym serwerze niz twoje konto VNC.

1. Instalacja programu RealVNC.
Pobierz z strony http://ishell.pl//i/VNC-5.0.6-Windows.exe program.

Uruchom instalacje.
 1

Podczas instalacji odznacz moduł VNC Server (nie jest wymagany).
2

Po zakończeniu instalacji zamknij program.

2. Pobierz klienta SSH Putty z strony http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

Aby połączyć się z kontem SSH bez uruchamiania programu Putty, wpisywaniu login i hasła tylko poprzez uruchomienie zwykłego skrótu z pulpitu, zapoznaj się z instrukcją Logowanie na konto shell (SSH) przy użyciu klucza bez podawania hasła

3. Uruchom program Putty, w polu Host Name wpisz adres IP otrzymanego konta SSH.
3 

Przejdz do zakładki Connection -> SSH(1) -> Tunnels(2): W polu Source port(3) wpisz: 8080
Zaznacz opcje Dynamic(4), kliknij w przycisk Add(5)
4

Z powrotem przejdź do głownej zakładki Session(1), w polu Saved Session(2wpisz nazwę sesji np: proxy 
kliknij w przycisk Save(3) aby zapisać konfigurację połączenia.
5

Po ponownym uruchomieniu programu Putty jest juz zapisana konfiguracja połączenia.
Wystarczy ją załadować przyciskiem Load.
6

Załaduj przyciskiem Load konfigurację i kliknij w przycisk Open aby nawiązać połączenie z kontem SSH.
Uruchomi się okno z czarnym tłem, czyli terminal programu Putty
7

Wpisz otrzymany login do konta SSH.(w tym przypadku login to test), Klawiszem Enter zawierdź login, wpisz hasło(wpisywane hasło nie zostanie wyświetlone! musisz wpisać je na "ślepo")
8

Po poprawnym wpisaniu loginu i hasła zostaniesz zalogowany na konto SSH.
9

Aby połączyć się z kontem SSH bez uruchamiania programu Putty, wpisywaniu login i hasła tylko poprzez uruchomienie zwykłego skrótu z pulpitu, zapoznaj się z instrukcją Logowanie na konto shell (SSH) przy użyciu klucza bez podawania hasła

Po zalogowaniu na konto SSH nie zamykaj tego okna, masz już uruchomiony serwer proxy SOCKS który działa pod adresem: localhost port: 8080

Uruchom program Real VNC Viewer. Przed połączeniem przejdź do Options...
11

Przejdź do zakładki Connection, zaznacz opcje Use these proxy setting, w polu Proxy address and port: wpisz: localhost:8080
W polu Proxy type: wybierz SOCKS 5, pozostałe pola bez zmian.
12

Kliknij w OK aby zapisać ustawienia.

Wpisz adres do konta VNC w polu VNC Server. Kliknij w przycisk Connect aby połączyć z kontem VNC z wykorzystaniem serwera proxy SOCKS.
14

Jeśli postępowałeś dokładnie według instrukcji, połączysz się z kontem shell VNC poprzez serwer SOCKS.

Po połączeniu masz możliwość zapisania połączenia, każde następne połączenie zostanie uruchomione automatycznie bez wpisywania adresu i hasła, w tym celu kliknij w ikonę dyskietki.15

Pojawi się okno wyboru metody zapisu, wybierz Save VNC Server password.
16

Połączenie zostanie zapisane do odrębnego programu VNC Address Book.
Aby połączyć się z kontem, uruchom program VNC Address Book, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Connect.
17
  • Email, SSL
  • 0 Users Found This Useful
Czy ten artykuł był pomocny?

Related Articles

Łączenie z kontem Shell poprzez VNC

Konto Shell z VNC posiada możliwość graficznej pracy na koncie, podobnej do zwykłej pracy na...

Restartowanie VNC i zmiana rozmiaru pulpitu

Restartowanie konta VNC i zmiana rozmiaru pulpitu VNC za pomocą skrótów klawiaturowych....

Przyśpieszanie odświeżania obrazu VNC kosztem jakości

Jeśli chcesz przyśpieszyć odswieżanie obrazu do maksimum, możesz to zrobić za pomocą klienta...

Łączenie z kontem Shell poprzez VNC bez wpisywania hasła

Aby połaczyć się z kontem shell VNC bez wpisywania hasła i adresu należy utworzyć plik...

Kopiowanie zawartości schowka między pulpitami - VNC config

VNC config - mała aplikacja która służy do umożliwienia kopiowania zawartości schowka miedzy...